E-FATURA UYGULAMASI

Logo ile entegreli e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile veya GİB’e dosya aktarımı şeklinde kullanabilecekleri bir uygulamadır.

e-Fatura modülü ile e-Fatura alım/gönderim işlemlerinizi iki farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz;

1.) e-Fatura

Gelen giden e-Fatura hareketlerini XML dosya olarak GİB sunucusuna kolayca yükleyebilirsiniz.

2.) e-Fatura+Server

GİB ile entegrasyon direkt olarak yapabilir,

Gelen e-Faturaları otomatik olarak sunucuya gönderme imkanına sahip olabilirsiniz.

e-Fatura özellikle şirketiniz ile tedarikçi/müşterileriniz arasında faturalama işlemlerinin çok sık olduğu durumlarda size;

 • Süreçleri kısaltma, (Muhasebe Süreçleri, Teyit süreçleri, Ödeme süreci)
 • Nakit akışını hızlandırmak,
 • Baskı, çıktı alma, kağıt, posta gidelerini azaltmak,
 • Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıkları azaltmak,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi kolaylaştırmak,
 • Entegrasyonu izleyebilmek ve raporlayabilmek gibi avantajlar sağlamaktadır.

e-fatura2

Menü
Daha fazla bilgi için başlıkları seçebilirsiniz.
e-Fatura Nedir ?
Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve son dönemlerde getirilen zorunluluk kapsamlarıyla elektronik faturaların iş hayatına entegrasyonu sıklıkla gündeme gelmekte ve her geçen gün hayatımızda daha önemli bir yer edinmektedir.

e-Fatura Uygulama Detayları

 • e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
 • e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle uygulama üzerinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.
 • e-Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
 • Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir!
 • e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile başlangıç aşamasında, sadece anonim ve limited şirket statüsündeki mükelleflerin e-Fatura gönderme ve alması uygun görülmüştür.
 • Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.
 • Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’den izin alınmış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir. Yani üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir.
e-Fatura Kullanım Şekilleri

Kullanıcı Hesaplarını oluşturanlar uygulamayı 2 şekilde kullanabilirler:

e-Fatura Portalinden Dosya Transferi

 • Çok fazla fatura yoğunluğu olmayan ya da yeterli IT yapısına sahip olmayan kullanıcıların yararlanabilmesi amacıyla yapılandırılmış modeldir.
 • e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu bu portal üzerinden faturalar manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.

Entegrasyon Çözümü

 • Kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağladıkları takdirde kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla kendilerine ait ya da harici bir sunucu üzerinden e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedirler.
 • Harici sunucunun da özel entegrasyon izni almış bir firma tarafından sunuluyor olması gerekir.

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu ile İzin Verilen Yeni Yapılar:

Özel Entegrasyon Hizmeti

Entegrasyon Modelinde Sunucunun 3. parti firmalarda tutulmasına izin verilmiştir.
 • Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma islemlerini teknik yeterlilige sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almıs mükelleflerin bilgi islem sistemi vasıtasıyla da gerçeklestirebilirler.

Saklama Hizmeti

Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi islem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kisiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir.
 • Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumlulugunu ortadan kaldırmaz.
LOGO'da e-Fatura
Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik faturaları düzenleyebilmeyi ve elektronik ortamda iletilmesini olanaklı kılan bir uygulamadır. Böylelikle; faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur.

LOGO e-Fatura uygulamasıyla düzenlenen ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik faturaların GİB portaline aktarımı, manuel olarak kullanıcı tarafından veya LOGO'nun e-Fatura uygulaması ile birlikte alınacak sunucu yazılımıyla otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor.

LOGO'da e-Fatura Çözümleri; LOGO e-Fatura(Dosya Transfer Çözümü) ve LOGO e-Fatura + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü) olmak üzere 2 şekilde sunulmaktadır.

1. LOGO e-Fatura - Dosya Transfer Çözümü (DTÇ)

Dosya Transfer Çözümünü tercih eden kullanıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portaline manuel yükleme yöntemiyle faturalaşma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Portal yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle aylık 500 adet olarak belirlenmiştir.
 • İşletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutarlar.
 • Dosya Transfer Çözümünde kullanıcı, e-Fatura sistemi üzerinden, faturalarını kendi belirlediği klasörde otomatik olarak kaydeder. Ancak bu klasörün, GİB’in e-Fatura portaline aktarımını portale girerek manuel olarak yapar.

2. LOGO e-Fatura + Sunucu Yazılımı - GİB Entegrasyon Çözümü (GEÇ)

 • LOGO e-Fatura çözümüyle birlikte alınacak e-Fatura Sunucusu üzerinden kullanıclılar; kendilerine ait bilgi işlem sistemi aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilirler.
 • LOGO e-Fatura çözümüyle birlikte alınan Sunucu Yazılımı ile kullanıcının ayrıca portale girmesine gerek kalmaz. LOGO e-Fatura çözümü üzerinden e-Faturalar mühürlenir, zarflanır ve portale otomatik aktarılır.

3. e-LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti

 • Entegrasyonu sağlayacak sunucunun kullanıcı firmada tutulması, yönetim ve denetiminin yine firmanın kendi sorumluluğunda olması tercih edilmiyor ise uygun olan çözümdür.
 • Özel Entegratör 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle; elektronik fatura gönderme ve alma işlemleri teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı e-LOGO'nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Neden LOGO e-Fatura Çözümü?

 • Zamandan tasarruf sağlar.
 • Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verir.
 • Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlar.
 • İç denetim ve yönetim kalitesini artırır.
 • Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlar.
 • Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreye duyarlıdır.
 • Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verir.
Başvuru Süreci

e-Fatura Uygulamasından Yararlanmak İçin Neler Yapılmalı ?

1. GİB e-Fatura Uygulaması Başvurusu

 • e-Fatura işlemlerinde kullanacakları hesap bilgilerini edinebilmek için firmaların GİB’e doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 • Bunun için tüzel kişi mükelleflerin doldurmaları gereken “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’’ formuna ve için gerekli diğer belgelere http://www.efatura.gov.tr/web/guest/basvuru adresinden ulaşılabilmektedir.

2.Mali Mühür Başvurusu

 • Uygulamayı kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel kişiler, düzenledikleri e-Faturaların değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür kullanmak zorundadırlar.
 • “Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.
 • Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir.
Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadır.

3.Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB'e) e-Fatura Entegrasyon Başvurusu

 • Yalnızca bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan firmalar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura uygulamasını, doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.
Kimler Zorunluluk Kapsamında ?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne Göre;

e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.
 • Bu kapsamda, uygulamadan yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhattabın www.efatura.gov.tr ‘deki kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadıgını kontrol edecekler; kayıtlı kullanıcı ise zorunlu olarak elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı degilse kâgıt fatura düzenleyeceklerdir.
Madeni yağ lisansı sahipleri, tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal eden mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler
Ayrıca, söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır.
 • Madeni yağ lisansına sahip olanlarden mal alanlar için; asgari 25milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmaları durumunda kapsam dahilindeler
 • Özel tüketim vergisi kanunu'na (III) ekli sayılı listedeki malları üretenlerden (tütün ve tütün ürünleri, kolalı gazoz ve alkollü içecek) mal alanlar için asgari 10milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmaları durumunda kapsam dahilindeler.
Ceza-i Yaptırımlar
e-Defter ve e-Fatura Zorunluluk Kapsamına Girenlerin Zorunluluğa Uymaması Halinde;
421 Sıra No.lu söz konusu VUK Genel Tebliği’nin elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemeyecekleri ve düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir. Aynı şekilde bu Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutamayacakları ve bu mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacakları açıklanmıştır. Buna göre, mükellefler kapsama girip girmediklerini yakinen takip etmeleri ve kapsama giren mükelleflerin muhakkak 421 ve 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde belirtilen açıklamaları yerine getirmeleri getirmektedir. Aksi halde bir faturanın veya defterin tutulmamış sayılmasının çok önemli Kurumlar Vergisi ve KDV tarhiyatına neden olacağının unutulmaması gerekmektedir.