Günümüz iş dünyasının değişen dinamikleriyle birlikte, rekabette ayırt edici özellikler de şekil değiştirmektedir. İşletmelerin rekabet edebilmesi için finansal yapılarını güçlendirmenin yanında, teknolojik gelişmeleri de yakından  takip etmeleri ve iş dünyasının bu değişen dinamiklerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Gelinen noktada, direkt insana odaklanan yaklaşımlar önemli bir rekabet unsuru haline gelmiş, bu da İnsan Kaynaklarına bakışı değiştirmiştir. Kurumsal misyon ve hedefleri benimsemiş, iyi eğitim düzeyine sahip, konusunda uzman kişilerin, firmalarının başarı grafiğini yükseltmedeki ve firmalarını ileriye götürmedeki belirleyici rolü de göz önüne alındığında iş süreçlerinde İnsan Kaynakları‘nın kritik önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

LOGO’nun j-guar İK ürünü, insan kaynakları süreçlerini etkin bir şekilde yönetme olanağı sunarken verimlilik ve üretkenlik artışı sağlar!

Günümüzün rekabet ortamında; İnsan Kaynakları Yönetim süreçlerinin optimize edilmesi ve otomasyonlarının gerçekleştirilmesi şirketlere rekabet üstünlüğü sağlarken, önemli bir verimlilik artışı getirmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek hedefiyle LOGO tarafından geliştirilen j-guar İK, kapsamlı ürün özellikleri ve kurumun ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek yapısı ile ihtiyaç duyulan bu optimizasyonu sağlayarak İnsan Kaynakları departmanının iş yükünü hafifletir, işletmenin insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve sunduğu çeşitli analizler ile yöneticilere alacakları stratejik kararlarda yön gösterir.

Neden j-guar İK?

İhtiyaç duyulan bilgiye gerekli zamanda hemen ulaşabilmek işletmeler için her geçen gün daha da önemli hale gelmekte ve bu durum da teknolojik gelişmelerle paralel olarak yazılım uygulamalarının yavaş yavaş web ortamına kaymasına sebep olmaktadır. Böylelikle çalışanlar, ihtiyaç duydukları bilgiye internet erişimi olan her yerden ulaşabilmekte ve işlemlerini mekan bağımsız olarak rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir.

j-guar İK, herhangi bir web tarayıcı aracılığıyla her an her yerden kolayca erişim imkanı sunar!

j-guar İK, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olurken j-guar ürününün tüm modülleriyle de entegre olarak çalışabilme olanağı sunar. Yerel gereksinimlere ve mevzuata uyumlu olmasıyla da işletmelere ihtiyaçları olan çözümü sunmaktadır. Ayrıca hızlı implementasyon süreci, değişime hızlı yanıt vermesi ve uyum göstermesi, düşük IT yatırımı gerektirmesi, esnek mimari ve kolay kullanım özelliğiyle eğitim ve destek için minimum zaman gerektirmesi, merkezi yönetim olanağı sunması ve zengin entegrasyon araçları ile teknoloji kullanımını olanaklı kılması j-guar İK ürününü öne çıkarmaktadır.

j-guar İK Modüller

j-guar İK modüler bir yapıya sahip olup Personel Yönetimi, Ücret Yönetimi, Borç/Alacak Yönetimi, İzin Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Eleman Seçme ve Yerleştirme, Performans Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Ücret Senaryoları Yönetimi ve İK Self-Servis modülleri ile kurumlara geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır.

Ayrıca, j-guar ürününde yer alan Varlık Yönetimi, Proje Yönetimi ve Genel Muhasebe modüllerinin de personeli ilgilendiren kısımlarını kullanım olanağı sunmaktadır.

Personel Yönetimi
Personel bilgilerinin takip sürecini kolaylaştıran bir çözüm olması hedefiyle geliştirilen j-guar İK Personel Yönetimi modülü;
 • Personel kartında yer alan çalışanlara ait standart bilgilere ek olarak; hizmet, vekalet, bağlı demirbaşlar, sendika, sınav/anket, ödül/ceza gibi çok çeşitli bilgileri detaylı ve etkin takip edebilme,
 • Performans, kariyer ve başvuru bilgilerine personel kartları üzerinden ulaşabilme,
 • Dokümantasyon takip özelliği sayesinde personel kartına Word, Excel, pdf, html, vb. istenilen formatta dosya ekleyebilme,
 • Tüm görevlendirme ve kronolojik değişiklikleri takip edebilme,
 • Bordro, izin, performans, kariyer ve eğitim bilgilerini takip edebilme,
 • İzin Yönetimi modülü ile bağlantılı olarak hak edilen, kullanılan, devredilen izinleri personel kartı üzerinden takip edebilme,
 • Borç/Alacak Yönetimi modülü ile bağlantılı olarak personele ait borç ve alacak hareketleri ile harcırah kayıtlarını takip edebilme,
 • İşten ayrılmış personelin kayıtlarını tüm bilgileriyle ayrı bir bölümde takip etme ve yeniden işe almak istendiğinde ekstra işleme gerek kalmama,
 • Puantaja esas bilgiler sayesinde henüz bordrolar yapılmadan oluşan fazla mesai, izin, çeşitli ek ödemeler gibi parametreleri ay ortasında tutulabilme ve burada tutulan verileri bordro döneminde otomatik olarak puantaj kartlarına aktarabilme,
 • Yasal rapor ve formları oluşturabilme
 • Çalışan grupları tanımlama özelliği ile farklı bölüm ve pozisyonlarda olan kişilerin oluşturduğu (Tiyatro Kulübüne üye olanlar, İlkyardım eğitimi alanlar gibi) çeşitli gruplar var ise ilgili tanımlanamaları ve raporlamaları yapma,
 • Standart Personel kartında yer almayan fakat olması istenen metin, sayısal ve tarihsel alan ekleyebilme,
 • Asgari geçim indirimi alma yaşı dolan çocuklarla ilgili güncelleme işlemlerini otomatik olarak yapabilme,
 • Yeni bir personel veya başvuru kartı eklemesi yapılırken eğer ilgi kişi daha önceden çalışmış bir personel ise bu durumla ilgili uyarı verilerek bildirim yapabilme
olanağı sağlamaktadır.
Ücret Yönetimi
j-guar İnsan Kaynakları Ücret Yönetimi modülü, ücret hesaplama ve bordrolamaya yönelik çalışmaların her aşamasında kolaylık sağlar ve:
 • Kapsamlı bordro yönetimi yapısı ile mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık yasal prosedürlerle ve rutin işlemerle uğraşmadan çalışanlara sağlıklı ödeme yapabilme,
 • j-guarın esnek yapısı sayesinde, kurumun kendi yapısına göre mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesintiler tanımlayabilme,
 • Ücret grupları oluşturarak personelin tabi olduğu ödeme ve kesintilerin bordro hesaplamalarına otomatik olarak baz teşkil etmesini sağlama,
 • Web üzerinden çalışma özelliği sayesinde uzaktan kolaylıkla veri girişi yapabilme,
 • Bankalara otomatik ödeme emri gönderebilme,
 • Puantaj kartına kolaylıkla veri aktarımı yapabilme,
 • Toplu işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilme,
 • E-bildirge hazırlama,
 • Resmi bordro raporlarını oluşturup saklama, geçmiş dönemlerde üretilmiş raporlara kolaylıkla ulaşabilme,
 • Kamu çalışanları bordro işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilme
 • Personel devam kontrol sistemlerinden kapı giriş ve çıkış bilgilerinin aktarılabilmesi,
 • Genel muhasebe modülüyle entegre çalışması nedeniyle bordro tahakkuklarının; harcırah kayıtlarının ve kıdem / izin karşılıklarının muhasebeleştirilmesini yapabilme
olanağı sunar.
Borç/Alacak Yönetimi
j-guar İnsan Kaynakları Borç/Alacak Yönetimi modülü, ödeme süreçlerini kontrol altına almayı kolaylaştırır ve:
 • Personele verilecek olan borçlar ve personelin alacaklarını özelliklerine göre tanımlayıp takip etme,
 • Borç ve alacakları otomatik olarak puantaj hesaplarına yansıtabilme veya puantaj kartına yansıtmadan eşleştirerek mahsup etme,
 • Verilen tüm borçlara öncelik sırası vererek geri ödeme işlemlerinin bu sırada yapılmasını sağlama,
 • Borçları taksitli ödemelerde taksit tutarından farklı ödeme yapılması durumunda ortaya çıkan ödeme tutarı farkını kalan taksitlere eşit olarak bölebilme, son taksite aktarabilme, ilk taksite eklenebilme veya yeni bir taksit yaratabilme gibi esnek hareket etme,
 • Borç tutarlarını sonraki dönemlere aktarma, tutar değişikliği yapma,
 • Yurtiçi ve yurtdışı harcırahların detaylı takibini gerçekleştirme,
 • Finans modülünün cari hesap işlemleri ile entegre çalışma,
 • Personele verilen borçlar için faiz oranı belirleyerek ödenememe durumunda faiz tutarlarını da sistem tarafından hesaplatma,
 • Borç/avans ve alacak taleplerini tek tek veya toplu olarak oluşturma, onaylandıktan sonra kayıt haline getirme,
 • Borç-alacak eşleştirmeleri yapma,
 • Nafaka, icra gibi net ödenecek rakamın belli bir oranında yapılacak kesintilerin bordro hesaplama aşamasında otomatik olarak hesaplanıp geri ödeme kaydını oluşturabilme,
 • Maaş avansı ve iş avansı uygulamalarını takip ve istenmesi durumunda bordro hesaplaması sırasında kesinti olarak uygulayabilme
olanağı sunar.
İzin Yönetimi
Çalışanların zamanlarını etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyulan çözüm j-guar İnsan Kaynakları İzin Yönetimi modülü;
 • Yıllık izin, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, evlilik izni, vb gibi ayrı ayrı takip edilmesi istenen izin türlerini detaylı sınıflandırabilme,
 • Ücretli ve ücretsiz izin, fazla mesai gibi bordroya yansıtılmak istenen izinlerin otomatik transferini gerçekleştirebilme,
 • Personel yönetimi ile entegrasyon sayesinde puantaj işlemlerine otomatik girdi oluşturabilme,
 • İzin transferi yapabilme, izin defterini otomatik oluşturabilme,
 • Hak edilen izinleri firmaya özgü yöntemlerle hesaplayabilme,
 • Farklı izin grup şablonları tanımlayabilme,
 • Kritik grup kontrolü ile kurum içerisinde departmanların işlerini kesintisiz sürdürebilme,
 • İş takviminde çalışma saatlerini ve yıllık tatilleri tanımlayabilme,
 • İş kanununun belirlediği koşullara ek ihtiyaç durumunda, farklı izin grup şablonları oluşturarak kurum içinde çalışanların farklı kriterlere göre izin sürelerini belirleyebilme,
 • Yasal izin tablosunun yanı sıra, yaş ve kıdem gibi farklı kriterlere göre izin grupları oluşturarak her bir çalışan ile ilişkilendirebilme,
 • Çalışanların hak ettiği ve kullandığı izinleri sadece yıl bazında değil, geçmişe doğru da takip edebilme,
 • Çeşitli kriterler ile belirlenmiş izin gruplarının devredebilecekleri izin günü ve en fazla ne kadar devredilebileceğini belirleyebilme,
 • Uzun süreli ücretsiz izinlerin olması durumunda çalışılmayan süreleri, kıdem/ihbar ve izin hesaplamalarında esas süreden çıkartabilme,
 • Resmi tatilde çalışma veya hafta sonu çalışma gibi çeşitli aktiviteler karşılığında ekstra izin vermek istenmesi durumunda normal izin gününe ek olarak bu tür çalışmalardan hakedilen izinleri ekleyebilme,
 • Eğitim düzenleme aşamasında eğitmen ve eğitim yeri için ödenen ücretler gibi ortaya çıkan tüm masrafların takip edilip maliyet raporlarını oluşturulabilme
imkanı sunmaktadır.
Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetimi ile amaçlanan, çalışanların görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan bilgi ve beceri gereksinimlerini sağlamaktır. İnsan gücünün tüm kurum ve firmalarda rekabet avantajı olarak öne çıktığı günümüzde kurumun misyon ve hedeflerini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman çalışanlar verimli insan gücünün temelini oluşturmaktadır. Düzenlenen eğitimlerden beklenen sonuçları elde etmek karmaşık bir süreçtir ve detaylı planlama ile takip istemektedir. Eğitim ihtiyaç analizinin doğru yapılması, eğitim kaynaklarının belirlenmesi, eğitim sonrası raporlamaların yapılması önemli ve emek isteyen süreçlerdir. Bu ihtiyaçları karşılamada ve eğitim süreçlerinin yönetiminde yardımcı rol oynamak amacıyla tasarlanan eğitim yönetimi modülü;
 • Her pozisyonun gerektirdiği kritik bilgi ve becerileri belirleme,
 • Çalışanların gelişimi için gerekli eğitimleri planlama ve taleplerini oluşturma,
 • Esas katılımcı ve yedek katılımcıları belirleme,
 • Katılımcılar için minimum ve maksimum yeterlilik düzeylerini belirleme,
 • Rol tanımında yer alan eğitim bilgileri ile çalışanın almış olduğu eğitimleri karşılaştırarak, kişinin gelişimi için hangi eğitimleri alması gerektiğini tespit edip talep planlama,
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitimleri düzenleyip takip etme, katılımcılar ile ilgili kayıtları tutma, raporlama ve maliyetleri hesaplama,
 • Yetkinlik güncelleme işlemi ile eğitim sonrasında çalışanın gelişen yetkinliklerini toplu olarak personel kartlarına yansıtma,
 • Eğitim için gerekli tüm kaynakları belirleme ve raporlama,
 • Planlanan bütçeden sapmaları takip etme,
 • Eğitim kayıtlarında eğitimci, katılımcı ve eğitimle ilgili yorumları tutma,
 • Eğitim detaylarının ve sonuçlarının katılımcılara ve yöneticilerine e-mail yoluyla toplu olarak bildirme
 • Eğitim sonrasında katılımcıların eğitmeni, eğitim araçlarını değerlendirmesi için istenen kriterlerin tanımlayabilme ve değerlendirme sonuçlarının girişini yapabilme
imkanı sunmaktadır.
Eleman Seçme ve Yerleştirme
j-guar İK Eleman Seçme ve Yerleştirme modülü, insan kaynağının maksimum verim ve motivasyonda kullanılmasını sağlamak için doğru kararlar alırken karar alma süreçlerinizi de kısaltır! Bu modülün temel amacı, başvuru bilgilerinin toplanmasından işe alım aşamasına kadar otomasyonu tüm sürece yayarak insan kaynakları departmanında çalışan kişilerin zaman problemini çözmek, yöneticilerin işe alım sürecinde karar almalarını kolaylaştırmak ve en önemlisi doğru işe doğru elemanı yerleştirme sürecinin etkin yönetimini sağlamaktır. Böylelikle, çalışanların kendilerine en uygun pozisyonlarda çalışmaları sağlanarak hem motivasyonlarının artması, hem de işletmenin başarı grafiğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Eleman Seçme ve Yerleştirme modülü;
 • İşe alım süreçlerini tüm detayları ile proje gibi tanımlayıp takip edebilme,
 • Başvuru havuzları oluşturma,
 • İşe alım duyurularını tasarlayıp takip edebilme,
 • Başvuru bilgilerini personel kartında tutulan bilgiler ile aynı detayda takip edebilme,
 • İşe alım için ihtiyaç duyulan ideal profili belirleyerek doğru işe doğru elemanı yerleştirebilme,
 • İş görüşmelerini çizelgeleyip görüşme sonuçlarını kaydedebilme,
 • Pozisyon Aday Analizi ile adayın yetkinlikleri ile pozisyonun gerektirdiklerini kıyaslayarak adayın pozisyon için uygunluğunu analiz edebilme,
 • İşe alımlarla ilgili harcamaları bütçeleyip izleyebilme,
 • Adaylara gönderilecek yanıt mektuplarını tasarlayıp toplu olarak gönderebilme,
 • İşe alım sürecinde uygulanacak test ve sınavları planlayabilme ve sonuçlarını takip edebilme
imkanı sunmaktadır.
Performans Yönetimi
Performans değerlendirme süreçleri tüm işletmeler için kritik bir konu olup, doğru ve etkin uygulandığı takdirde işletmeler için verimlilik artıran bir unsurdur. Etkin bir performans değerlendirme için yöneticiler performans değerlendirme sürecini gözlem ve hükümlere dayandırmak yerine daha bilimsel ve tüm şirket çalışanları tarafından kabul edilebilir nesnel bir sistem üzerine kurmalıdırlar. Bu esastan yola çıkarak geliştirilen Performans Yönetimi modülü; performans değerlendirme süreci ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışanın geliştirilmesi gereken yetkinliklerinin ve güçlü yönlerinin farklı perspektiflerden değerlendirilmesine imkan sağlayarak çalışanların gelişimini olumlu yönde etkiler. Performans değerlendirme çalışanların kontrolü için kullanılabileceği gibi; çalışanın hedefleri üzerine odaklanarak, performansını düşürecek problemlerin ortadan kaldırılmasına ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine de olanak tanır.

Performans Yönetimi modülü;

 • Performans değerlendirme yöntemini otomasyona geçirme,
 • Organizasyondaki tüm pozisyonları kapsamlı ve detaylı olarak tanımlayabilme,
 • Sınırsız sayıda ödül/ceza tanımı (ücret atrışı, eğitim, seminer, izin, tatil, vb) yapabilme,
 • Detaylı yetkilendirmeler sayesinde performans değerlendirme sürecinin gizlilik gereksinimlerini tam olarak karşılayabilme,
 • Her hedef veya yetkinliğin farklı veya birden fazla kişi tarafından değerlendirilebilmesini sağlayarak esneklik kazanabilme,
 • Performans kriterlerini hem hedeflere hem de yetkinliklere bağlı olarak belirleyelerek; hedeflere göre, yetkinliğe göre veya her ikisinin de dahil olduğu performans değerlendirme modellerini sistemde tanımlayabilme,
 • Performans kriterleri için istenen seviyede skala tanımlayabilme (5 lik, 10 luk vb)
 • Sayısal hedefler (elde edilen ciro , görüşme sayısı vb.), gerçekleşme oran hedefleri (hedef rakamları gerçekleşen rakamlarla karşılaştırabilme ve hedefin gerçekleşme yüzdesine göre değerlendirme yapabilme), tarihsel hedefler (projenin tamamlanma tarihi ve belirlenen tarihteki sapmalara göre performans değerlendirme yapabilme) gibi detaylı kriter tanımlamaları yapabilme,
 • 360 derece geri bildirim sistemi ile kurumdaki tüm iş tanımlarını tam ve kapsamlı şekilde yaparak etkin performans değerlendirme,
 • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda performans ölçüm formülleri oluşturma,
 • Düşük performansı, işin gereklilikleri ve çalışan yetkinlik karşılaştırmalarına göre analiz etme,
 • Performans kaydı girişinden sonra, bu kayıda bağlı olarak kariyer önerisi ekleme,
 • Yetersiz performans sonucu gösteren çalışanların ihtiyaç duydukları eğitimleri organize etme
imkanı sunmaktadır.

Kariyer Yönetimi
Kariyer yönetimi, çalışan yapısının incelenmesi, değerlendirilmesi, kurum içerisindeki planlanan görev ve fonksiyonlara yönelik gelişimlerinin takibini kapsayan kritik süreçlerdir. j-guar Kariyer Yönetimi modülü de bu süreçleri kolayca yürütmede yardımcı olmaktadır. Bu amaçla, Kariyer Yönetimi modülü;
 • Çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve yetenekleri kurumun sunduğu gelişme olanakları ile yönlendirerek insan gücünü en uygun pozisyonlarda değerlendirme,
 • Çalışanların mevcut pozisyonları, olası pozisyonlar, firmanın mevcut durumu ve yedek plan analizleri ile çeşitli senaryolar oluşturma,
 • Eğitim ve Performans Yönetimi modülleri arasındaki entegrasyon sayesinde, çalışanın gerekli bilgi, beceri, deneyim ve donanımını planlı bir şekilde edinmesini sağlama,
 • Yöneticilerin, çalışanları için kariyer önerileri getirmelerini sağlama,
 • İlişkili pozisyonları gruplayarak benzer yetkinlik gerektiren farklı işleri kolaylıkla takip etme,
 • Çalışanlara farklı olasılıklar atayarak detaylı kariyer planları oluşturmalarına olanak sağlama,
 • Yedek kadro planları ile boşalan pozisyonlara doğru kişiyi en kısa sürede atama
imkanı sunmaktadır.
Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi, İnsan Kaynakları departmanlarının ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırarak bütçeleme çalışmalarında net öngörülerde bulunabilmelerini sağlayan bir modüldür. Böylelikle; bir sonraki ücret döneminde farklı ödeme kalemleri ve artış oranları için maliyetler belirlenerek bütçe alt yapısı için gerekli veriler elde edilebilmektedir.

Ücret Senaryoları Yönetimi Modülü;
 • Birden fazla sanal senaryo kaydı oluşturma,
 • Senaryo kapsamındaki hesaplamaların geçerli olacağı tarih aralığı tanımlayabilme,
 • Hesaplama çalışmalarında kullanılacak yasal parametreleri tanımlayabilme,
 • Hesaplama tarihinde geçerli olacak kanun parametreleri dahil edilerek sağlıklı ve zengin hesaplamalar yapabilme,
 • Sistemde oluşturulmuş senaryo sonuçlarını detaylı şekilde raporlayabilme

imkanı sunarak işletmelerin geleceği açısından öngörülerde bulunulmasını sağlayarak karar mekanizmalarında önemli bir rol üstlenir.

Self Servis Portal
Firma çalışanlarının kendi İK işlem ve süreçlerini web üzerinden kendilerinin görüntüleyip yönetebilmesini olanaklı kılan j-guar İK Self Servis modülü;
 • İzin taleplerinin online olarak web üzerinden girişini yapma,
 • Girişi yapılan izin talep bilgisini ilgili yöneticiye mail ile gönderme ya da yönetici tarafından self-servise bağlanıldığında onay bekleyen izin taleplerini görebilme ve onay işlemini gerçekleştirebilme,
 • Yönetici tarafından gerçekleştirilen talep onaylarını, iptal durumları gibi değişiklikleri çalışana mail ile bildirme,
 • Çalışanın online olarak kendi bordro zarflarını görüntüleyebilme ve takibini yapabilme,
 • Çalışanın eğitim talebinde bulunabilme ve onay süreçlerinin takibini yapabilme,
 • Harcırah Planlama ve Masraf Girişlerini gerçekleştirme,
 • Satın alma talep girişlerinde bulunabilme
imkanı sunarak firmalara süreç yönetiminde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar ve bu sekilde iş akış ve onay süreçleri de otomasyona geçirilerek işletmelerin toplam verimliliğine katkıda bulunur.