3 Ağustos 2019
Kategori e-İrsaliye, Genel
3 Ağustos 2019,
 0

1-E-İrsaliye Kullanımı Zorunlu mu?

E-irsaliye uygulaması zorunlu bir uygulama değildir. E-Fatura sistemine dahil olan kullanıcılar tercihen E-İrsaliye kullanabilirler. Ancak E-İrsaliye konusunda şuan bir taslak tebliğ bulunmaktadır ve 2.kez tarih değişikliği olmuştur. 01.01.2020 tarihinde bir erteleme olmaz ise E-Fatura mükelleflerinin ciroya bakılmaksızın E-İrsaliye’ye geçişleri zorunlu hale gelecektir.

2-E-İrsaliye’yi kimler kullanabilir veya kullanmalı ?

E-Fatura kullanan şirketler E-İrsaliye kullanmak zorundadır. Şuan isteğe bağlı olan E-İrsaliye kullanımı yakın zamanda zorunlu hale gelmesi beklenmektedir. Malı taşıyan yada taşıttıran E-Fatura kullanıcıları E-İrsaliye ile malı sevk etmelidir. Kullanıcılar sistemlerini Gelir İdaresi Başkalığı ile entegre ederek veya entegratör firmalar üzerinden E-İrsaliye sistemini kullanabilirler. Burada önemli olan diğer bir unsur E-İrsaliye kullanacak mükellefler E-Fatura‘yı hangi entegratör üzerinden kullanıyorlar ise E-İrsaliye‘yi de bu entegratör üzerinden göndermeleri gerekir.

3-E-İrsaliye uygulamasına ilişkin zorunluluklar hangileridir?

Malın sevki için E-İrsaliye’nin fiili sevk gerçekleşmeden önce düzenlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine doğru bir şekilde gönderilmesi gerekir. Bununla birlikte, fiili sevk sürecinde, eğer E-İrsaliye’nin elektronik biçimde gösterilmesi sağlanamıyorsa, araçta E-İrsaliye’nin kağıt çıktısının bulunması zorunludur. Fakat kağıt çıktı üzerinde ıslak imza veya kaşe olması zorunluluk dahilinde değildir. Ayrıca alıcıya bu çıktıyı verme gibi bir zorunluluk da yoktur. Bu nedenle, alıcı da malları teslim aldıktan sonra böyle bir çıktıyı saklamak veya ibraz etmek zorunda değildir.

E-İrsaliye’den önce E-Fatura düzenlendiği takdirde E-İrsaliye bu faturanın tarihini ve belge numarasını içermek zorundadır. Bunun yanında, E-İrsaliye’de, irsaliye’yi sorgulamaya veya görüntülemeye yarayan karekod kullanılması zorunluluğu vardır. Ayrıca, E-Fatura gibi E-İrsaliye’nin de 10 yıl süresince saklanması gerekmektedir.

4-E-İrsaliye üzerinde olması gereken zorunlu bilgiler hangileridir?

E-İrsaliye’nin düzenlenme tarihi ve belge numarasıyla birlikte E-İrsaliye’yi düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve numarası E-İrsaliye üzerinde bulunmalıdır. Müşterinin adı, ticaret unvanı, eğer varsa vergi dairesi ve numarası, işyeri adresi ve eğer işyeri adresinden farklıysa teslimat adresi de E-İrsaliye‘nin içermesi gereken bilgilerdendir. Bunların dışında, taşınan malın cinsi, miktarı, fiilî sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiilî sevk zamanı da bulunması zorunlu olan bilgiler arasındadır. Mükellefler bu mecburi bilgilerin dışında isteğe bağlı olarak başka bilgiler de ekleyebilir. Örneğin, dorse şasi numarası, plaka, şoför bilgisi gibi bilgileri doldurmak tamamen mükelleflerin isteğine bağlıdır.

5-E-İrsaliyede yol denetimi nasıl olur?

E-İrsaliye uygulaması ile denetim memurları, sahip oldukları tabletler üzerinden irsaliyede bulunması mecburi olan karekodu veya barkodu okutarak E-İrsaliye bilgilerine ulaşabilir ve denetim yapabilirler.

6-Kimlere E-İrsaliye gönderilebilir?

E-İrsaliye kapalı bir sistem üzerinden çalıştığından dolayı sadece sistemde kayıtlı kişiler arasında E-İrsaliye gönderimi ve alımı yapılabilir. Yani, sisteme dahil olanlar alıcı E-İrsaliye mükellefi olduğu takdirde E-İrsaliye gönderebilir ve alabilir.

İrsaliye düzenleme zorunluluğuna sahip olmayan E-Fatura uygulaması kullanıcıları ise kendilerine kesilen E-İrsaliye’yi görebilmek için bu uygulamaya tercihen dahil olur.

Taraflardan biri E-İrsaliye sistemine kayıtlıyken diğer taraf sisteme kayıtlı değilse, E-İrsaliye kullanıcısı olan taraf olmayan tarafa kağıt irsaliye düzenleyebilir.

7-Depolar arasındaki sevkiyat’ta düzenlenmiş olan irsaliyeler elektronik ortama taşınabilir mi?

Depolar arasında gerçekleşen sevkiyat da bir mal hareketidir. Bu nedenle dahili sevkiyat olarak depolar arası irsaliyelerini elektronik ortamda düzenlemek mümkündür; E-İrsaliye üzerindeki gönderici ve alıcı bilgileri şirketin bilgileri olmalıdır.

8-E-İrsaliye deki onay süreçleri nasıldır?

E-İrsaliye uygulamasında, belge bazında ya da irsaliye deki ürün satırı bazında kabul veya kısmi kabul yanıtı verilebilir. Yanıt verilen ürün satırına ilişkin irsaliye’yi düzenleyen şirkete gönderilebilecek olan bilgiler şöyledir: teslim alınan malın adedi, eksik olan malın adedi, kabul edilmeyen mal adedi, ret nedeninin kodu ve açıklaması, teslim alınan fazla malın adedi, teslim alma tarihi, teslimin gecikmesi durumunda şikayet kodu ve açıklaması.kim