21 Kasım 2018
Kategori Logo Bordro
21 Kasım 2018,
 0

30373 sayılı ve 27.3.2018 tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 19 uncu madde eklenmiştir.

Geçici 19 uncu madde ile sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

Yayınlanan bu mevzuatla ilgili Logo Bordro Plus’ta yapılan düzenlemeler

Ayarlar menüsü >Tip Tanımları> SGK İndirim Kanunları ekranında, İmalat veya Bilişim Sektörü için “17103 Sayılı Kanun”, diğer sektörler için “27103 Sayılı Kanun” tanımlamaları yapılmalıdır.

Geçici 19 uncu maddeden yararlanacak personele, programda bu mevzuata göre hesaplama yapılabilmesi için Sicil Yönetimi>Tanımlar>Sicil Kartları ekranında, Bordro Bilgileri sekmesinde bulunan Tabilikler alanında “İndirim Kanunu” ve “İstihdam Yasası” alanları tanımlanır. Bu alanlar, çalışanın sektörüne göre İmalat veya Bilişim Sektörü için “17103 Sayılı Kanun”, diğer sektörler için “27103 Sayılı Kanun” olacak şekilde tanımlanır. İstihdam Yasası tanımlandıktan tab tuşu ile geçiş yapıldığında  Bordo Bilgileri sekmesinin sağ alt köşesinde  “17103 – 27103 Geç.Mad. 19 Teş.” İsimli alan aktif hale gelir. Bu bölümde” “İstihdam Teşvik Süresi(Ay)” ve “İstihdam Teşvik Başlangıcı” alanları doldurulur.

Geçici 19 madde kapsamındaki uygulanan SGK işveren prim desteği, Puantaj kartı hesaplar penceresinde “İşsizlik Fonunca Karşılanacak İşveren Primi“ satırında; gelir vergisi ve damga vergisi teşvikleri ise (17103-27103 KANUN İNDİRİMİ) adı altında ayrı bir satırda listelenmekte ve puantaj hesaplamalarına dahil edilmemektedir.

Geçici 19 madde kapsamındaki uygulanan SGK işveren prim desteğinin raporlanabilmesi için Bordro>Raporlar altında bulunan “Tahakkuk Listesi” ve “Tahakkuk Toplamları” raporlarının Standart alanları altına “17103/27103 Gelir Vergisi İndirimi”, “17103/27103 Damga Vergisi İndirimi” ve “17103/27103 SGK Prim İndirimi” seçenekleri eklenmiştir. İlgili alanlar tasarıma eklenerek raporlanabilmektedir.

Yazar : Gökalp Sağlam / Proje Destek Hizmetleri Uzmanı