26 Kasım 2018
Kategori 1 Soru 1 Cevap
26 Kasım 2018,
 0

BES Otomatik Katılım Uygulaması, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesini ve 45 yaş altı çalışanları kapsamaktadır. Bu uygulama şirket çalışanlarının sayısına bağlı olarak 2017 yılında uygulamaya alınmıştır. Genelge ile ilgili detaylı bilgilere http://www.bireyselemeklilik.gov.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Katkı payının tamamı çalışanın maaşından kesilecek bir ek kesinti olacaktır.
  • Kesilecek olan katkı payı tutarı SGK matrahının %3’ünden düşük olamaz.
  • Kesintinin virgülden sonraki hanesi dikkate alınmaz.
  • Maaş ödemesi gerçekleştikten bir gün sonra ilgili sigorta şirketine katkı payı ödemesi yapılmalıdır.

Bordro Plus 4.41.01.00 versiyonu ile birlikte logo da geliştirmeler yapılmıştır. Bununla ilgili Bordro modülü Kayıtlar altında Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Açılan ekranda sağ menüden Toplu Katılımcı Ekle denilerek BES’e dahil olacak ve uygun olan (45 yaş altı) personellerin listelenmesi sağlanır.Başlangıç tarihi Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine hangi tarihten itibaren dahil olunacak ise o tarih girilmelidir.

Oran ya da tutar belirlenerek tüm personellerin o oran/tutar üzerinden katkı payı hesaplamasının yapılması sağlanmaktadır.

 

 

Ek kesinti çalışma parametrelerine “Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları” eklenmiştir. Puantaj ön değerine P755 (Otomatik Katılım Tutarı) Parametresi eklenmiştir. Kanun parametrelerine SGK matrah ve oranları alanına Otomatik Katılım Minimum Tutarı alanı eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım kayıtlarına yapılan kayıt işleminden ve ek kesinti, puantaj ön değeri tanımlamalarından sonra, puantaj hesaplatılması yapılabilir. Bu arada birden fazla puantaj ön değeri seçilebilir. Bu durumda öncelik dikkate alınmaktadır ve tüm ek ödeme, ek kesinti hesaplaması ile birlikte Bes Hesaplaması da yapılabilmektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*İşlem bitiminde sigorta şirketlerine katkı payı tutarları istenilen excel formatında tahsilat listesi şeklinde gönderilmelidir.

Yazar : Aslı Kahraman / Erp Çözümleri Ekip Lideri / İcra Kurulu Üyesi